مزایده 14 دستگاه خودرو سمند،پژو 405،پراید و ... در اروميه