مزایده 8 دستگاه سمند،ساینا،پژو 405 و ...

مزایده 8 دستگاه سمند،ساینا،پژو 405 و ... در قزوين