مزایده 9 دستگاه خودرو ام وی ام،پژو پارس،ال 90 و ...

مزایده 9 دستگاه خودرو ام وی ام،پژو پارس،ال 90 و ... در سنندج