مزایده 58 دستگاه خودرو وارکروز،آوانته،جیلی امگراند و ... در تهران