مزایده 111 دستگاه خودو آریزو5،پژو 206،پژو پارس و ...

مزایده 111 دستگاه خودو آریزو5،پژو 206،پژو پارس و ... در نائين