مزایده 168 دستگاه خودرو تیگو 5،سانتافه،مگان و ...

مزایده 168 دستگاه خودرو تیگو 5،سانتافه،مگان و ... در اروميه