مزایده خودرو تاکسی سمند زرد مدل 89

مزایده خودرو تاکسی سمند زرد مدل 89 در شيراز