مزایده، فروش خودروی هاچ بک تیگوسون مدل 99 در تمام استان تهران