مزایده 22 دستگاه خودرو زانتیا،پژو پارس،سمند و ...

مزایده 22 دستگاه خودرو زانتیا،پژو پارس،سمند و ... در سمنان