مزایده 28 دستگاه خودرو سبک،سنگین و موتورسیکلت در همدان