مزایده خودرو سایپا 131 مدل 90

مزایده خودرو سایپا 131 مدل 90 در كرج