مزایده خودرو بی ام و مدل 2005

مزایده خودرو بی ام و مدل 2005 در تهران