مزایده 93 دستگاه خودرو ماکسیما،پژو پارس ،تیبا و ... در زاهدان