مزایده 2 دستگاه خودرو نیسان پیکاپ و ال 90 در تهران