مزایده 23 دستگاه خودرو اسقاطی پژو405،آردی،وانت و ...

مزایده 23 دستگاه خودرو اسقاطی پژو405،آردی،وانت و ... در شهريار