مزایده خودرو تویوتا هایس مدل 1983

مزایده خودرو تویوتا هایس مدل 1983 در قم