مزایده خودرو بنز 230 مدل 1980

مزایده خودرو بنز 230 مدل 1980 در كرج