مزایده 15 دستگاه اسقاط آمبولانس،پژو آردی و وانت مزدا

مزایده 15 دستگاه اسقاط آمبولانس،پژو آردی و وانت مزدا در تهران