مزایده 5 دستگاه کامیون کشنده،پژو پارس،سمند و ...

مزایده 5 دستگاه کامیون کشنده،پژو پارس،سمند و ... در زنجان