مزایده 2 دستگاه لیفان 820 و وانت مزدا

مزایده 2 دستگاه لیفان 820 و وانت مزدا در شيراز