مزایده خودرو وانت سایپا پراید 151 مدل 99

مزایده خودرو وانت سایپا پراید 151 مدل 99 در شيراز