مزایده 19 دستگاه سوزوکی،سمند،کفی دو محور و ...

مزایده 19 دستگاه سوزوکی،سمند،کفی دو محور و ... در اصفهان