مزایده 4 دستگاه خودرو وانت کاپرا دو کابین در اردبيل