مزایده خودرو بی ام و ایکس 3 مدل 2008

مزایده خودرو بی ام و ایکس 3 مدل 2008 در تهران