مزایده 175 دستگاه خودرو فولکس ، دلیکا ، سمند و ...

مزایده 175 دستگاه خودرو فولکس ، دلیکا ، سمند و ... در شيراز