مزایده خودرو تویوتا کمری GLX2400 مدل 2008

مزایده خودرو تویوتا کمری GLX2400 مدل 2008 در تهران