مزایده 2 دستگاه خودرو جک جی 5 و پژو 405

مزایده 2 دستگاه خودرو جک جی 5 و پژو 405 در بم