مزایده 2 دستگاه سواری پژو 405 و کامیونت ون نیسان 2400 در تمام استان زنجان