مزایده فروش سواری اپل مدل 1994 در تمام استان تهران