مزایده سواری کیا سراتو مدل 95 اتومات مونتاژ در شيراز