مزایده فروش 1 دستگاه کامیون کمپرسی آمیکو مدل 88 در صومعه سرا