مزایده فروش 2 دستگاه کامیونت ون و نیسان 2400 در زنجان