مزایده فروش 1 دستگاه اتوبوس بیابانی اسکانیا مدل 88 در تمام استان گیلان