مزایده فروش سواری پراید 111 مدل 95 در شهر صنعتي البرز