مزایده فروش 1 دستگاه خودروی مزدا وانت کارا مدل 1398 در تهران