مزایده فروش چند دستگاه سواری زانتیا و مزدا در كرمان