مزایده فروش چند دستگاه سواری مزدا3 ، زانتیا و ... در تهران