مزایده فروش سواری پژو پارس مدل 90 در سيه چشمه ـ چالدران