مزایده خودرو کامیون یخچالدار ایسوزو مدل 91

مزایده خودرو کامیون یخچالدار ایسوزو مدل 91 در آبادان