مزایده کامیونت زامیاد مدل 97

مزایده کامیونت زامیاد مدل 97 در قيدار