مزایده فروش یک دستگاه مزدا دو کابین مدل 89 در تمام استان خراسان جنوبی