مزایده فروش یک دستگاه خودروی کامیون بنز خاور 608 در مشهد