مزایده 3 دستگاه تندر 90 و پارس و موتورسیکلت در تهران