مزایده فروش سواری راین دنده اتوماتیک مدل 1396 در يزد