مزایده فروش چند دستگاه زانتیا،مزدا،ریو و ... در تهران