مزایده فروش 2 دستگاه مزدا دو کابین و نیسان کمپرسی در چرمهين