مزایده فروش سواری کیا تیپ ریو LS1500 مدل 1385 در كرمان