مزایده فروش سواری وانت دوکابین پیکاپ ریچ مدل 93 در بردسير