مزایده 2 دستگاه خودرو پژو 405 و پراید 111

مزایده 2 دستگاه خودرو پژو 405 و پراید 111 در رفسنجان