مزایده فروش یک دستگاه مینی بوس هیوندای کروز در تمام استان گلستان